Tanec

„Umění tance bylo vždy považováno za jedno z nejváženějších a nejdůležitějších pro trénování těla a pro první a nejpřirozenější průpravu jakéhokoli cvičení – mezi jinými cvičení se zbraní: dále je to jedno z nejváženějších a nejdůležitějších (zaměstnání) pro naší šlechtu a pro ostatní, kterým se dostane té cti k nám přistoupit, a to nejen v době války v Naší armádě, ale i v době míru v Našich baletech.“

Académie royale de danse – 31.3. 1661

 

Rádi bychom především vyvrátili dojem, že je barokní tanec "zženštilý" nebo "zjemnělý".

Vůbec ne! Ba naopak. Zejména v divadelním balletu se jednalo především o pánský tanec.

 Podívejte se na vybraná videa v podání pánů a přesvěčte se o tom, jaký může být barokní tanec.

Např. Entrée d´Apollon (pánské sólo pro krále slunce), z filmu Král tančí (tančí král a další 4 páni)  nebo Entrée des divinités infernales (tanec pro dva pány).

 

Barokní tanec je jako disciplína velmi náročná. Jako u každého tanečního projevu (nebo jevištního) nestačí danou choreografii pouze "odkrokovat".

Samotná nauka jednotlivých kroků není jednoduchá. Nemůžeme zapomínat na pohyb paží, ale i celého těla a projevu. K tomu bychom měli ještě přidat i studium feuilletovy notace, četbu choreografií a případně i studium dobových pramenů, obrázků či oděvu.

Samotná technika barokního tance tedy vyžaduje několikaleté pravidelné zkušenosti a nauku.

.