Notace

Notace neboli taneční zápis známe z období baroka ve čtyřech formách. Nejrozšířenější a nám dnes i nejvíce známou je Feuilletova notace, které se budeme věnovat více (níže).

 

1) Notace Rameauova

Pierre Rameau tuto notaci vytvořil, ale tance v ní zapisoval pouze on. Tato notace přesněji určuje jednotlivé kroky, na druhou stranu neuvádí takty v hudbě. Výhodou může být, že některé tance byly zapsány nám blizší feuilletovu notací azároveň Rameaovou, což může vést k lepší interpretaci.
.

2) Favierova notace

Poměrně dlouho trvalo, než se podařilo tuto notaci rozluštit a orientovat se v ní, zejména proto, že se k této notaci nedochoval žádný manuál, jak jí číst. Vyznačuje se zápisem linek nebo také řádků, které znamenají takty. Je vhodná pro více tanečníků na scéně a dovoluje zápis celého dění na scéně. Pro svůj rozsáhlý zápis se tehdy příliš neujala. V této notaci existuje jediný zápis z barokního baletu a tou je "Svatba tlusté Káči".  Velmi se liší od Feuilletovi notace.
.

3) Lorinova notace

Lorin zapisoval v této notaci pouze kontratance a to poměrně velké množství. Zápis je podobný Feuilletově.
.

4) Feuilletova notace

Notaci původně vymyslel Pierre Bechaump, ale díky tomu, že o ní dále nejevil zájem, jí převzal vzápětí Raoul-Auger Feuillet, který k ní dopracoval metodiku a nechal si jí patentovat. Následně kvůli této notaci probíhala i soudní pře mezi oběma pány, vítězně z ní vyšel právě Feuillet. V této notaci je zapsáno největší množství barokních tanců. Je poměrně jednoduchá. Níže je k dispozici podrobný popis a nauka této notace.
.
Feuilletova notace představuje jedinečný taneční zápis umožňující velice dobrou rekonstrukci, i přesto, že může být choreografie složitá.
.
Umožnila rozšíření La bella dansa do celého světa a sjednotila taneční styl.
.
Zobrazuje 4 rozměry (notový zápis - tedy takty v tanci, směr, trajektorie tance, jednotlivé kroky a někdy i zápis rukou)

 

Úvod do Beauchamp-Feuilletovi notace

Xen

 

 Rozklikni obrázek

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace1_2


Úvod

Záznam tance se skládá z několika listů papírů, na kterých je tanec zapsán. Na vrcholu každé stránky je zapsána hudba a většinou i název tance. Čelo sálu je na horní straně papíru, pravá strana papíru je pravou částí sálu atd.

Tanec začíná značkami pro pána Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace2  a pro dámu Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace3 .   Dále pokračuje dle jejich trajektorie, která je daná plnou čarou vycházející z jejich středu. Tato trajektorie vedoucí tanečníka po prostoru, je zároveň také osou těla rozlišující při pohybu dopředu (či dozadu) levou či pravou stranu, při pohybech bokem přední a zadní část. V některých případech by mohlo dojít k překryvu záznamu, a proto je záznam pomocí přerušované čáry posunut na papíře, ale ne v tanci (viz obrázek 1).

 

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace4  

Obr. 1. Posun zápisu dráhy tance

Na začátku každé strany tance je zobrazena značka tanečníka ukazující na jeho počáteční orientaci.

Čelem k čelu sálu. Pozadím k čelu sálu. Čelem doprava. Čelem doleva.
Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace5  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace6  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace7  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace8

Typy trajektorií (obrazců):

Řádná dráha, Regular figure, Figure riguliere. Neřádná dráha, Irregular figure, Figure irriguliere
Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace9  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace10


Pozice

Feuillet rozlišuje 10 různých pozic nohou – pět „pravých“ (true, bonnes) a pět „špatných“(false, fausses). Ty špatné se v běžném tanci nepoužívají a než přejdeme k první pozici, zmíníme ještě tzv. půlpozici (A half Position, Demi Position).

Půlpozice – je prostě pozice pro jednu nohu. Viz obr. 2. Kolečko značí patu, čárka chodidlo - střed kotník a konec špičku.

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace11

Obr. 2. Půlpozice

 

Pět správných pozic. Viz. obr. 3. Z leva“ první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Pro třetí až pátou existují ještě symetrické ekvivalenty, upřednostňující druhou nohu. Zde jsou třetí, čtvrtá a pátá pozice nakresleny s pravou nohou vpředu.

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace12 Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace13    Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace14  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace15  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace16
první druhá třetí čtvrtá pátá

 Obrázek 3.Kroky – je jich mnoho, ale můžeme je setřídit do pěti skupin. Viz následující tabulka:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace17  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace18  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace19  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace20  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace21
přímý rovný kroka straight stepPas en avant otevřený krokan open stepPas ouvert krouživý kroka circular stepPas rond vlnivý kroka waving stepPas tortille úderový kroka beaten stepPas batu


Kráčeti můžeme jak pravou tak levou nohou. Přímý rovný krok z postavení směrem do čela sálu levou nohou je na následujícím obrázku nalevo, pravou napravo.

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace22

Malá tečka na začátku označuje pozici nohy před pohybem = A. Čára vedoucí z této tečky (od A do D) označuje dráhu kroku v průběhu pohybu, typ kroku a délku kroku = B. Písmenko C označuje polohu chodidla na konci kroku a je zobrazována čárkou ve směru chodidla připojenou nakonec čáry B. Pata chodidla je označena písmenkem D a špička písmenkem E. V „dobrých“ zápisech Feuilletovy notace je tato malá čárka nahrazena takovým trojúhelníčkem.

Ke krokům se mohou dodávat další pomocné značky, viz. následující tabulka:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace23  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace24  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace25  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace26  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace27  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace28  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace29  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace30
pokles sinkplie pozvednutí riseélevé pádfalltombé skluz slideglissé chodidlo ve vzduchu, foot up,le pié en l´air skok či poskok, spring or bound, sauté kapriola capercabriolé „špička“, point the Foot, poser la pointe

Otáčení

V případě, že natáčení vyplývá přímo z trajektorie tance, nebývá označováno značkami. V opačném případě jsou použity značky – kroužky či jejich části. Směr natočení vždy začíná tam, na jaké straně začíná ten počátek kroužku a pokračuje, kde končí. Protože v případě celé otočky nelze rozeznat kde je začátek, používá se k jeho označení malá tečka. V následující tabulce jsou všechna natočení či otočení doleva:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace31  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace32  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace33  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace34  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace35  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace36
osmina kruhu čtvrt kruhu půl třičtvrtě celý kruh dvakrát dokola


Údery (beaten step, pas batu)

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace37  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace38  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace39  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace40 Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace41  Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace42
před kotník na patu před a krok dozadu vzad a vpřed vpřed a vzad vpřed, vzad, vpřed, vzadJe důležité, v jaké části kroku se tato doplňující značka objevuje. Často se tyto doplňující značky kombinují. Dobrý náhled na věc vám dá následující tabulka: 

Pozvednutí před krokem

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace43

Pozvednutí v průběhu kroku

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace44

Pozvednutí po skončení kroku

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace45

Pokles a pozvednutí před pohybem nohy

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace46

Pokles a pozvednutí v průběhu pohybu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace47

Pokles a pozvednutí na konci pohybu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace48

Pokles před pohybem a pozvednutí v průběhu pohybu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace49

Pokles před pohybem a pozvednutí na konci pohybu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace50

Pokles v průběhu pohybu a pozvednutí na konci

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace51


O pohybu

K pochopení toho, která noha vychází, jakým směrem jsou kroky prováděny a zdali se při pohybu stranou nohy překřižují, slouží následující tabulky. Pořadí nohou je označeno čísly. Všimněte si polohy chodidel. Zvláště při pohybech do strany a otáčkách jsou jedním z nejlepších vodítek. Pokud se zabýváte rekonstrukcí určité pasáže, je někdy nezbytné se podívat na zápis o takt dříve, případně o takt později.

Pohyb po kruhu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace52

Pohyb dozadu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace53

Pohyb dopředu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace54

Pohyb do strany, 1-pravá noha, 2- levá noha kříží předem, 3-pravá noha jde do strany, 4-levá noha kříží vpředu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace55

Pohyb pravou nohou do strany – 1, pak překřížím levou-2

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace56

Pohyb pravou nohou do strany a překřížení levou předem

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace57

Pohyb dopředu (čelem, ne bokem) ke straně sálu, l-levá noha, r-pravá noha

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace58


Ruce

Ačkoliv jsou ve Feuilletově Chorégraphii popsány značky pro používání rukou, téměř se v dochovaných choreografiích nepoužívají. Zde uvedeme pouze značky důležité pro společenský tanec, pro vzájemné uchopení a puštění rukou.


Dát pravou ruku

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace59

Dát levou ruku

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace60

Dát obě ruce

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace61

Chytnout se za ruce                        pustit ruce

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace62


Rytmizace

Na dráze tance jsou vyznačeny takty pomocí kolmých čárek. Úsek mezi dvěma kolmými čarami odpovídá době jednoho taktu.  Pokud je v tanci potřeba vyznačit nějaké pauzy, používají se k tomu příslušné značky. Celé šikmé čárky pro pauzu v délce jednoho taktu, půlené pro půl taktu. Pro pauzy v rozměru dob se používají „růžky“ = pomlky.

Taktové čáry

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace63

Pauza na tři a půl taktu

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace64

Pomlka na celou, půl a čtvrt doby

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace65


Pokud není uplatněno, žádné časové znaménko, je délka všech kroků v taktu stejná. Pomocí spojovací čáry krokové jednotky (line, liaison) je možné vyznačit vzájemné trvání délky kroku. Pokud se tato čára nedotýká kroku, trvá tento dvakrát delší dobu. Pokud jsou naopak dva kroky spojeny dvojitou čárou, trvají oba dva poloviční dobu.

 

Ukázky rytmizace několika barokních kroků ve dvou a třídobém taktu:

Demi coupé

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace66

Coupé

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace67

Pas de Bourée

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace68

Pas de Bourée vite

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace69

Bohužel, zapisovatelé tanců bývali v tomto systému vyznačování rytmizace krokových vazeb dost nedůslední, a pokud byla kroková struktura jednoduchá, tak tyto značky nepoužívali. Velmi často je to vidět u coupé v trojdobém, či pas de bourée ve dvoudobém rytmu.


Krokové vazby

V následující části probereme základní krokové vazby.

 

.

Demi coupé, half coupe, poloviční střih:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace70 Ač je tento krok v tancích relativně řídce používán, tvoří základní pohyb mnoha dalších krokových vazeb. Před začátkem první doby přitáhneme kročnou nohu ku stojné, poklesneme na stojné (pokrčíme obě kolena) a nakročíme dopředu. Na první dobu jsme již ve výponu na kročné noze. Po zbytek taktu je zastavení.


.

Coupé, Coupee, střih:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace71 Coupé se skládá ze dvou kroků. První krok je vlastně demi coupé, druhým krok se provádí skluzem. Pokud tančíme v lichém rytmu, je provedení druhého kroku dvakrát delší než prvního. V notaci je to označeno nedotažením spojovací čáry. V sudém rytmu je samozřejmě časová délka obou kroků stejná.

.

Pas de bourée  Fleueret , Bouree step and Fleret, krok boure a fleret:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace72

Stejně tak jako coupé začíná i pas de bourée krokem demi Coupé, po kterém následují dva další jednoduché kroky. Přesněji bychom pro tento pohyb měli používat označení fleret, který je jak píše Rameau zjednodušením pas de Bourée pro slabé ženy. Krok bourée by měl obsahovat ještě pokles a skok během třetího kroku, ale označení pas de boureé se v současnosti vžilo i pro tuto jednodušší formu.

V sudém rytmu je provedení prvních dvou kroků dvakrát rychlejší než třetího kroku. V notaci je to označeno zdvojením spojovací čáry. V lichém rytmu trvají všechny tři kroky stejně dlouho.

Pas Grave -Temps de Courante , Courant Step - March, Courantový krok - těžký krok:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace73_2   Pas grave nebo-li courantový krok je zajímavý tím, že nezačíná demi coupé a jeho provedení jako jednoho kroku je na celý takt. Před první dobou je zase přitažení kročné nohy ku stojné a pokles obdobně jako u demi coupé, ale následné pozvednutí na první dobu je na stojné noze bez ukročení kročné nohy. Vlastní krok se provádí skluzem kročné nohy.
.

Contre-temps, Contretemps,  protitempo:

 Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace74 Contre-temps je charakteristický poskokem na stojné noze během první doby. Stejně tak jako většina barokních kroků začíná poklesem na stojné noze, po které následuje již zmíněný poskok s pohybem kročné nohy kupředu a došlápnutím následovaném dalším jednoduchým krokem. V sudém rytmu je situace jednoduchá a oba kroky trvají stejně dlouho. V lichém rytmu je možné jak dvojnásobné trvání prvního, tak druhého kroku, avšak v choreografických zápisech bývá první možnost (prostřední obrázek) upřednostňována.


Pas de Menuet, Menuet step, menuetový krok:

Uvod-do-beauchamp-feuilletovi-notace75

Menuetový krok je základním krokem menuetu a jako jediný z uvedených příkladů trvá dva takty. Tuto jeho nejjednodušší variantu můžeme rozdělit na demi coupé následované fleretem. Rytmizací bylo používáno několik, níže jsou uvedeny dvě základní varianty dle Rameaua a dle Tomlinsona:

Doba:

Rameau

Tomlinson

1

demi coupé

demi coupé

2

pauza

pauza

3

demi coupé

pauza

4

pauza

demi coupé

5

krok

krok

6

krok

krok

.

Základní primární zdroje na internetu:

Francouzsky:

[1] R. A. Feuillet, 1700, Choréographie,

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/h?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+072))

[2] R. A. Feuillet, 1704,  Recueil de dances

 http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/h?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+198))

[3] Pierre Rameau, 1725: Le maître a danser

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@od1(musdi+142))

Anglicky:

[4] John Weaver, 1706: Orchesography, 1st ed.  (překlad [1])

http://www.pbm.com/~lindahl/weaver

[5] John Weaver, 1715: Orchesography, 2nd ed.  (překlad [1])

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+074))

[6] John Weaver, 1706: A small treatise of Time and Cadence in Dancing – (překlad úvodní části sbírky [2])

 http://www.pbm.com/~lindahl/weaver/

[7] John Essex, 1728: The dancing-master (překlad [3])

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@od1(musdi+143))

[8] Kellom Tomlinson, 1724 (1735): The art of dancing explained by reading and figures

http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+158))

Další odkazy

"Matt's Baroque Dance Pages" (Odkazy na zápisy barokních tanců):

http://baroquedance.info/links/loc.html

Úvod do Beauchamp-Feuilletovi notace

ke stažení zde

Uvod-do-beauchamp-feuillet-notace