Divadlo

 

 

Nadace barokní divadlo

Instituce Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov je bezesporu nejprestižnější nadací regionu. Její činorodost a profesní orientace přesahuje hranice naší republiky, její aktivity jsou předmětem diskusí těch nejuznávanějších osobností našeho společenského života.

http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_nadace.xml

 

Vše o zámeckém divadle v Českém Krumlově:

http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_5nadvori_bd.xml

.

Rekonstrukce barokního divadla - Florea teatrum

Základem je mobilní dřevěná divadelní scéna, která vychází z unikátních konstrukčních technologií vrcholného baroka. Po vizuální stránce je založena na esteticky působivém efektu hloubkové perspektivy, který je vytvářen důmyslnou kombinací bočních kulis, prospektů a sufit. Bohatost rozličných dekorací, historická malířská technika, původní osvětlení založené na součinnosti svíčkových a zrcadlových systémů, to vše autenticky zpřítomňuje poetiku jevištní architektury historických divadel. Vzorem se staly po několik staletí dochované, popřípadě dle dobových parametrů obnovené scénické konstrukce a mašinérie v Českém Krumlově, Litomyšli nebo švédském královském paláci v Drottningholmu. Scénu je možné adaptovat do stávajících divadel, větších sálů, s jednoduchým zastřešením též do venkovních prostor. I mimo historické budovy tak umožňuje plně autentické provozování barokních a klasicistních oper, melodramat, baletů, školských her a činohry typu commedia dell´arte. Zároveň je otevřena novým alternativním jevištním projektům.

 Umístěna ve vhodném objektu, může tato divadelní konstrukce sloužit také jako muzejní expozice ve vazbě na další programy, např. koncerty či přednášky s dějepisnými a umělecko-řemeslnými tématy (malířství, sochařství, divadelní architektura, scénografie, práce s perspektivou atd.).

Nyní se divadelní scéna nachází na nádvoří zámku ve Valticích.

Více zde http://musicaflorea.cz/index.php?goto=PnOl1ndD&sekce=PnOl1ndD&lng=cz

.

Festival Theatrum Kuks

Festival barokního divadla, opery a hudby

Projekt THEATRUM KUKS probouzí  k životu zapomenutý fenomén uměleckých vizí hraběte F. A. Sporcka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou v celém areálu bývalých lázní Kuckus-Baade v labském údolí, nastartovaný u  příležitosti 300letého výročí otevření Sporckova činoherního divadla Comoedien-Haus v Kuksu (1702) prvním ročníkem festivalu v roce 2002.  

https://theatrum-kuks.cz/

www.facebook.com/TheatrumKuks 

původní web s archivem minulých ročníků: www.theatrum.zde.cz