Paže

Jednotlivé používání paží je detailně popsáno na stránce Kroky - společně s jednotlivými pohyby nohou a tak, jak je popisují taneční mistři (často právě pouze ve spojení s jednotlivými tanečními kroky). Zde uvádíme především obecný základ týkající se paží.

 

V barokním tanci se používájí celé paže. Souvisí s nimi i celé tělo, zejména horní trup těla. Trup se stáčí spirálovitě vůči nohám, tzn. při pravé opozici jde mírně levé rameno vzad a pravé mírně vpřed.

Práce s pažemi se zejména provádějí ve stylu Bella dansa a to jak ve Francii, tak v Anglii (Rameau, Essex).

 

Ve společenském tanci ruce používali zejména pánové.


     0002          
        Essex                            Rameau


Dámy mají mít ruce mírně od těla, paže přirozeně propnuté a rozšířené po stranách sukně, lokty se téměř dotýkají boků, což dodává na vzdušnosti a živosti. Sukni si dámy přidržují palcem a ukazováčkem, ale nijak s dlaní nenatáčí. Vše má být přirozené, ladné, elegantní. Důležité je tedy u dámy zejména jemná práce s tělem. Rameau poučuje o natáčení těla (opozičně, tedy k pravé noze před tělem levé rameno více vpředu) a doladit natočení (spirálu) pohledem (v tomto příkladě hlava mírně doleva). Hlavu by měla dáma držet během celého tance zpříma a jak zmiňuje Rameau, dohromady s natáčením těla je celkový dojem velmi vznešený a údajně se dámám zvětší hruď.

        

 Essex                          Rameau

.

Základní pravidlo

.

Při první a druhé pozici nohou se obecně mohou dělat paže nízké nebo také vysoké jako double opozice.

.    

                                         Essex                                 ..................                        Rameau

.

K třetí, čtvrté a páté pozici nohou patří opozice rukou.

            

                         Essex                                                       RameauDo základního pravidla ještě patří tyto rovnítka:

  • Pohyb v kotníku = pohyb v zápěstí (př. při jeté se dělají malé kroužky zápěstím)
  • Pohyb v koleni = pohyb v lokti (př. při pas de bourée opozice)
  • Pohyb v kyčly = pohyb v ramenou (Rameau zmiňuje pouze jeden příklad a to při tombé, kdy ruce v celých pažích klesnou k tělu - při pádu v tombé)

Zpět na začátek