Zámky a paláce

 


Čechy  

 


Morava  


Benátky nad Jizerou

 

Bělá pod Bezdězem

 

Bonrepos

 

Budenice

 

Brandýs nad Labem

 

Ctěnice

 

Dobříš

 

Dymokury

 

Dřevíč

 

Horní Beřkovice

 

Hořín

 

Hluboš

 

Nový zámek Hořovice

 

Chodov Praha

 

Komořany Praha

 

Koloděje Praha

 

Kosmonosy

 

Kuks

 

Kunratice Praha

 

Kladno

 

Klecany

 

Křinec

 

Liběchov

 

Libeňský zámek Praha

 

Liblice

 

Liteň

 

Litovice

 

Lobeč

 

Lobkovice

 

Lochovice

 

Loučeň

 

Lysá nad Labem

 

Luštěnice

 

Mělník

 

Měšice

 

Mcely

 

Mnichovo Hradiště

 

Zámek Mníšek pod Brdy

 

Nižbor

 

Osov

 

Panenské Břežany

 

Poděbrady

 

Peruc

 

Příbram

 

Roudnice nad Labem

 

Rožďalovice

 

Suchomasty

 

Slabce

 

Starosedlský Hrádek

 

Tetín

 

Trojský zámek Praha

 

Vidim

 

Vinařice

 

Vinoř Praha

 

Veltrusy

 

Vraný

 

Zalužany

 

Zbraslav Praha

 

Zvíkovec

 

Zvířetice

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 •  Benátky nad Jizerou

Zámek vznikl před rokem 1526 pozdně gotickou a posléze renesanční přestavbou zřícenin gotického kláštera cyriaků, v roce 1420 zničeného husity. V 17.století bylo přistavěno barokní křídlo. V budovách sídlí Muzeum hraček a zámek je přístupný.

 

 • Bezno

Monumentální trojkřídlý pozdně barokní zámek, vybudovaný v roce 1750 na místě starší tvrze a v roce 1817 částečně upravený v empírovém stylu. V parku stojí několik soch od Matyáše Bernarda Brauna. Zámek je soukromým majetkem a není přístupný.

 

 • Bonrepos

Soubor staveb se nachází v lesích při Jizeře poblíž Lysé nad Labem. Dal je vystavět hrabě František Antonín Špork. Areál tvoří čtyři barokní a rokokové stavby z 18.století - Vlastní Bonrepos neboli Zadní zámeček, Přední zámeček, Čínský pavilon a osmiboká kaple. V interiérech jsou cenné nástěnné malby. Zámek je soukromým majetkem a je nepřístupný.

 

 • Zámek Brandýs nad Labem

Původně renesanční zámek, vzniklý přestavbou gotickéhbo hradu z konce 13.století. Barokně upraven byl v letech 1722 - 1729 a 1740 a to Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Na sklonku 20.století se tu uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce a zámek je zpřístupněn veřejnosti.

 

 • Zámek Ctěnice

Zámek a celý areál má původ již ve středověku. Upravován byl v renesanci a následně i v baroku.

Více na stránkách zámku http://www.zamekctenice.cz/o-arealu/

Historie  sahá až do 13.století. V letech 1687 - 1697 probíhala barokní přestavba, která proměnila tvrz na zámecké sídlo. V přízemí se dochovaly raně barokní klenby, štuková výzdoba a pilíře dvorních arkád. Unikátem je obnovený portál.

 

 • Zámek Dymokury

Zámek se nachází v rovinaté krajině severovýchodně od Nymburka. Původně zde stávala gotická tvrz a posléze renesanční zámek, který byl nově barokně vystavěn roku 1786. Trojkřídlou patrovou stavbu s věží doplňují barokní a klasicistní objekty. Zámek vlastní rodina Czerninů a je veřejnosti nepřístupný.

 

 • Zámek Chodov Praha

Historie objektu sahá až do 13.století. V letech 1687 - 1697 nastala barokní přestavba, která proměnila tvrz na zámecké sídlo. V přízemí se dochovaly raně barokní klenby, štuková výzdoba a pilíře arkád a obnovený portál. Dnes je tvrz přístupná nachází se v ní stálá expozice věnovaná Praze 11 a Jižnimu Městu.

 

 

 • Zámek Koloděje v Praze

Trojkřídlý barokní zámek vybudovaný podle projektu Domenika Martinelliho v letech 1714 - 1720 byl postaven na místě původní gotické tvrze a pozdějšího renesančního sídla. V restituci byl navrácen potomkovi posledního soukromého majitele.

 

 • Zámek Komořany v Praze

Původní tvrtz byla před rokem 1742 přestavěna na barokní zámek. Jedná se o dvoukřídlová jednopatrová budova s rohovou hranolovou věží s osmibokou nástavbou v patře. Zámek není přístupný veřejnosti.

 

 • Kosmonosy

Čtyřkřídlý zámek vznikl v 17.století rozšířením tvrze. V letech 1697 až 1709 byl zcela barokně přestavěn a v letech 1835 - 1836 částečně upraven klasicistně. V prvním patře a ve sklepení je otevřena stálá expozice a je otevřeno celoročně.

 

 • Kunratický zámek v Praze

Na místě tvrze, poprvé uvedené v roce 1336, vznikl v roce 1668 barokní zámek.

 

 • Klecany

Původní tvrz ze 14.století byla přestavěna na začátku 18.století přebudována na zámek. Ten v roce 1827 vyhořel a objekt poškodil další požár v roce 1857. Následovala obnova v empírovém slohu. Zámek je opraven, veřejnosti však není přistupný.

 

 • Křinec

V roce 1649 na místě tvrze vystavěli Morzinové barokní zámek, který byl roku 1864 zčásti zbořen.

 

 • Libeňský zámek v Praze

Původně na místě stála středověká tvrz. Poslední přestavba dala zámku převážně rokokový vzhled. O freskovou výzdobu se postaral známý Ignác Raab. Sídlí zde městský úřad pro Prahu 8, zámek je využíván celoročně pro kulturní a společenské účely.

 

 • Zámek Lobeč

Barokní zámek se nachází v oblasti Kokořínska a stojí zde od 2.poloviny 17.století na místě původní tvrze. Patrový objekt s předsunutým středním rizalitem vlastnil do roku 1948 Josef Šimonek , později zde byla léčebna, dnes tuto památku spravují potomci posledního soukromého majitele. Opravený zámek se částečně využívá jako ubytovací zařízení.

 

 • Lobkovice

Původní tvrz byla v roce 1679 přestavěna na barokní zámek. Na malém nádvoří se tyčí hranolová věž, kolem ní stojí palácová křídla staršího původu a barokní jižní křídlo s vnějším schodištěm. Zámek není veřejnosti přístupný.

 

 • Loučeň

Zámek na místě tvrze v roce 1704 vystavěli Valdštejnové pravd.podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Ve 2.čtvrtině 18.století jej upravil František Ignác Preé. Jedná se o trojkřídlou patrovou budovu na půdorysu U a na východní křídlo navazuje kostel. Romantický anglický part se dvěma rybníky má rozlohu 23ha. Zámek vlastní soukromá firma, která tu otevřela expozici o historii objektu a rodu Thurn-Taxisů.

 

 • Lysá nad Labem

Původní hrad s následnou renesanční přestavbou získal barokní podobu jen chvíli, dnešní vzhled náleží klasicistní úpravě. V přilehlé francouzské zahradě a anglického parku jsou unikátní barokní sochy z 18.století. Zámek není přistupný, prohlédnout si lze zámecký park.

 

 • Zámek Luštěnice

Zámek patří k pozdnímu baroku jehož jádrem je renesanční tvrz, kterou v 18.století nahradil současný objekt - trojkřídlý dvoupatrový na půdorysu U s malým nádvořím a mansardovou střechou. Zámek je v soukromém vlastnictví, zůstává v zanedbaném stavu a je nepřístupný.

 

 • Zámek Měšice

Na místě tvrze ze 14.století vybodovali Nosticové v letech 1667 - 1675 rokokový zámek. Zámek je obklopen  francouzskou zahradou přecházející v anglický park. Zámek je upraven na nemocnici.

 

 • Zámek Mcely

Zámek najdeme v horním kraji obce. Původně barokní objekt z roku 1698 byl výrazně přestavěn roku 1840 a v roce 1863 rozšířen o dvě příčná křídla. Dnes má půdorys T a jeho současná podoba je klasicistní. Na zámek navazuje park a je přístupný.

 

 • Zámek Mnichovo Hradiště

Koncem 17.století byl renesanční zámek barokně přestavěn. Součástí areálu je i francouzský park a kaple sv.Anny. Budova se skládá ze tří křídel a vysokou hranolovou věží. Zámek je v sezoně přístupný.

http://www.mnichovo-hradiste.cz

 

 • Panenské Břežany

Barokní horní zámek vznikl v 18.století. V areálu stojí kaple sv.Anny, která byla přebudována Janem Santinim v letech 1705-1707. Ve 20.století byl zámek upraven na domov důchodců.

 

 • Poděbrady

Na místě původně stál raně gotický hrad krále Přemysla Otakara II. Posléze byl několikrát přestavován - pozdně goticky, renesančně a nakonec i barokně. Dnešní barokní úpravu získal ve stylu barokního klasicismu v letech 1752 - 1757. Část zámku je přístupná.

 

 

 • Rožďalovice

Zámek spolu s kostelem je původně pozdně renesanční z roku 1622 a přestavěný v pozdním baroku v roce 1760. Zámek je trojkřídlá dvoupatrová stavba s věžičkou a kaplí. Vstupní portál zdobí alegorické sochy od Michala Jana Brokofa. Zámek je obklopený parkem a nachází se v něm domov důchodců a je veřejnosti nepřístupný.

 

 • Trojský zámek v Praze

 

Letohrádek vybudoval hrabě Václav Vojtěch Baltazar ze Šternberka a to ve stylu italských předměstských vil. První etapa stavby se odehrála v letech 1679 - 1685, pak byly práce kvůli epidemii moru přerušeny a dílo ve stylu barokního klasicismu dokončoval vynikající stavitel Jean Baptiste Mathey. Úpravy trvaly až do roku 1703.

Dnes je zámek celoročně přístupný a návštěvníci mohou obdivovat sochařskou výzdovu i nástropní malby od Franceska Marchettiho i nádhernou francouzskou zahradu.

 

 • Vinařice

Zámek se nachází poblíž Mladé Boleslavi a původně zde stávala tvrz, kterou Adam z Valdštejna kolem roku 1638 přebudoval na raně barokní zámek, zvaný Nový Valdštejn, dvoupatrový objekt se dvěma bastiony v průčelí.

 

 • Zámek Vinoř v Praze

V letech 1719 - 1724 postavil architekt František Maxmilián Kaňka bohatě členěné barokní sídlo a to pro Františka Černína.  Zámek se třemi oblouky arkád, upravený do dnešní podoby ve 20.století obklopen parkem, není veřejnosti přístupný.

 

 • Zbraslav v Praze

Toto místo je známé už v době románské, kdy tehdejší dvorec vybudoval Přemysl O.II. o loveckém hrádku. Po zničení kláštera Husity v roce 1420 bylareál ještě doničen díky třicetileté válce. Teprve v letech 1709 - 1739 byly postaveny nové honosné barokní budovy podle plánů Jana Blažeje Santiniho a po jeho smrti Františka Maxmiliána Kaňky.

V 19.století byl klášter adaptován na zámek. Na zámek navazuje zajímavý anglický park.

 • Zvířetice

Sídlo založili na začátku 14.století Markvarticové, v 16.století je Vartemberkové přebudovali na renesanční zámek a za Valdštejnů byl upraven barokně. Po požáru v roce 1693 byl objekt opraven, ale po dalším požáru v roce 1720 zůstal rozsáhlou zříceninou. Zachovala se spodní část mohutného gotického paláce, renesančně přestavěná brána a další. Areál je celoročně volně přístupný.

 

 • Vidim

Vidim je dvoupatrový barokní zámek s věží, vybudovaný v roce 1696 a kolem roku 1770 přestavěný v pozdně barokním slohu. V roce 1898 byla budova doplněna o pseudobarokní křídlo. Na zámek navazuje park a exponovaná romantická cesta. Zámek se nachází na Kokořínsku a není veřejnosti přístupný. V jeho místě působí domov důchodců.

 

 

 • Bělá pod Bezdězem

Na místě gotické tvrze byl posléze renesančně a poté barokně upraven zámek na počátku 17.století. V areálu se nachází kaple sv.Josefa, arkádové nádvoří s věží. Budova je částečně využita jako městské muzeum a otevřeno je v sezoně.

 

 • Zámek Liblice

Zámek byl postaven v letech 1699 – 1706 architektem Giovanni Battista Alliprandi. Budova je členitého půdorysu s centrálním válcovým útvarem a navazujícími bočními křídly, obklopená parkem. Dnes je tu Konferenční centrum Akademie věd ČR a zámecký hotel.

 

 • Zámek Mělník

Historie tohoto zámku spadá do 10.století, kdy tu stál zděný hrad. Prošel mnoha přestavbami, které jej proměnily na gotický hrad, později na renesanční zámek s barokními doplňky. Barokními doplňky jsou jižní křídlo s patrovými arkádami a dvoupodlažní sklepy. Navazuje na něj kostel sv.Petra a Pavla. Zámek se v restituci vrátil rodině Lobkowiczů a lze navštívit i vinné sklepy.

 

 

 • Zámek Liběchov

Dnešní podoba zámku je výsledkem tří etap – renesance, baroka a romantismu. Na výzdobě se podíleli Matyář Bernard Braun a Josef Navrátil. V roce 2002 zámek poškodila povodeň. Po rekonstrukci se  tu opět nachází expozice Náprstkova muzea v Praze, věnovaná asijským kulturám a hudebním nástrojům. Objekt je celoročně přístupný.

 

 • Hořín

Zámek se nachází poblíž Mělníka a patřil Černínům a poté Lobkovicům. Objekt je kombinací pozdního baroka s raným rokokem. Dnes se nachází ve špatném stavu a není veřejnosti přístupný.

 

 • Veltrusy

Areál vznikal pravděpodobně v letech 1717 – 1744 a barokní stavba měla sloužit jako letní sídlo Václava Antonína Chotka. Zámek je křížového půdorysu s válcovým středem a kuželovitou střechou, která byla později nahrazena kupolí, nad hlavním sálem. V přízemí je sala terrena, dvě zámecká křídla uzavírající čestný dvůr zakončený kolonádou dvanácti soch měsíců a čtyř ročních období.  V roce 2002 zasáhla celý areál povodeň a zámek prochází rekonstrukcí. Zámek je v sezoně přístupný a park celoročně.

 

 • Horní Beřkovice

Na místě původní tvrze byl postupně přestavěn zámek. V letech 1738 – 1756 na monumentální pozdně barokní sídlo, k němuž byla v letech 1770 – 1780 připojena dvě boční křídla a v 19.století zde byl založen park. Hlavní částí objektu je velký sál, dvě podlaží. Zámek je od roku 1889 využíván jako zdravotní zařízení (léčebna) a veřejnosti není přístupný.

 

 • Roudnice nad Labem

Barokní zámek vznikl v letech 1652 – 1684 na místě románského hradu z 12.století. V zámecké jízdárně  je celoročně otevřená Galerie moderního umění.

 

 

 • Kladno

Původní tvrz ze 14.století byla v 16.století přestavěna na renesanční zámek a v roce 1705 ho barokně přestavěl Kilián Ignác Dienzenhofer. V trojkřídlém objektu nyní sídlí Zámecká galerie, Sládečkovo muzeum a pobočka Městské knihovny. Na zámek navazuje zahrada s medvědáriem. Zámek je celoročně přístupný.

 

 

 • Litovice

Objekt se nachází v místní části města Hostivice a původní gotická tvrz z roku 1330 byla na konci 17.století barokně upravena. Objekt by využíván jako sýpka. Dnes patří soukromému majiteli, který občas umožní konání nějaké akce a prohlídky.

 

 • Budenice

Barokní zámek byl postaven kolem roku 1693 a v letech 1795 – 1796 byla dokončena dvě boční křídla. Jedná se o trojkřídlou patrovou budovu. Střední trakt doplňuje při zahradním průčelí vnější dvouramenné schodiště a střední rizalit vrcholí trojúhelným štítem. Zámek obklopuje anglický park s asi 100 druhy vzácných dřevin. Od roku 1924 slouží zámek k sociálním účelům. Objekt není veřejnosti přístupný.

 

 • Peruc

Původní stará slovanská osada s hradem z počátku 11.století byla postupně upravována – románsky, v roce 1597 na renesanční zámek, posléze barokně upraven a v letech 1760 – 1770 rokokově se sochařskou výzdobou od Ignáce Františka Platzera. V té době byl založen i zámecký park. V třípodlažní barokní sýpce bylo založeno Muzeum české vesnice. V roce 2007 zakoupili zámek britští zájemci a kromě expozic je areál nepřístupný.

 

 • Vraný

Zámek se nachází poblíž města Slané a byl vybudován v letech 1764 – 1769 díky svatovítské kapitule. Zámek s mansardovou střechou je dnes obýván ústavem sociální péče a není veřejnosti přístupný.

 

 • Dřevíč

Na místě loveckého srubu a následné myslivny byl v 18.století zbudován patrový barokní lovecký zámeček s mansardovou střechou. Objekt se nachází uprostřed křivoklátských lesů a není veřejnosti přístupný.

 

 • Nižbor

Zámek stojí nedaleko Berouna při ústí Habrového potoka do Berounky. Z původního přemyslovského hradu z 13.století byl upraven nejprve renesančně a poté v letech 1720 – 1724 upraven barokně. Areál je v sezoně přístupný a nachází se v něm expozice věnovaná keltské kultuře.

 

 • Slabce

Zámek se nachází na Rakovnicku a tvrz z 15.století byla v letech 1712 – 1735 barokně přestavěna.  Jedná se o obdélníkovou dvoupatrovou budovu. V roce 1847 byl empírově upraven a doplněn o hranolovou věž. Areál v podobě anglického parku se nachází oranžerie s otevřenou sloupovou chodbou. Zámek byl v letech 2001 – 2005 opraven a dnes slouží potřebám obce.

 

 • Zvíkovec

Zámek se nachází v krajině při Berounce v obci Zvíkovec na západním konci křivoklátských lesů. Zámek stojí při okraji návsi. Zámek byl postaven na místě tvrze a to nejprve pozdně barokně a do dnešní podoby upravený v roce 1794. Budova je dvoupatrová, dvoukřídlá s mansardovou střechou. Na hlavním průčelí jsou tři štíty a stavba má balkonový vstupní portikus. Zámek zůstává po roce 1989 nevyužitý a postupně chátrá.

 

 • Nový zámek Hořovice

Barokní zámek byl postaven poblíž Starého zámku (hradu) a byl postaven v letech 1680 – 1705. Posléze byl klasicistně upraven. V areálu se nachází lipová alej. V zámku se nacházejí krásné interiéry a je přístupný v sezoně.

 

 • Zámek Liteň

Zámek vznikl přestavbou tvrze po roce 1661. Objekt je čtyřkřídlý patrový, na který navazuje park. Objekt není veřejnosti přístupný.

 

 • Zámek Tetín

Zámek se nachází na západní straně návsi u Berounky. Zámeček je z 2.poloviny 18.století.

 

 

 • Lochovice

Původní statek s tvrzí nacházející se v městečku na Hořovicku na konci 16.století vystřídal čtyřkřídlý renesanční zámek, později upraven barokně a rokokově. Zámek je patrová budova obklopující čtvercové nádvoří s arkádami, v rozích při hlavním průčelí doplněná o dvě nízké věže. Přiléhá k němu park s rybníčkem. Zámek není veřejnosti přístupný.

 

 • Osov

Zámek se nachází ve vsi Osov v Podbrdsku. Původně na místě zámku stávala tvrz, kterou nechali Kounicové zbourat a v letech 1728 – 1735 postavili barokní zámek. Zámek je trojkřídlá patrová budova obklopená rozhlehlým parkem. K zámku navíc směřují z různých stran staré aleje. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a není přístupný.

 

 • Suchomasty

Zámek se nachází v Českém krasu na Berounsku. Původní gotická tvrz byla přestavěna nejprve renesančně, barokně a poslední úpravy pocházejí ze začátku 20.století. Ve dvoupatrové budově s mansardovou střechou a věžičkou, se zdobeným průčelím zakončené trojúhelníkovým štítem je momentálně ústav pro mentálně postižené děti a objekt není veřejnosti přístupný.

 

 • Zámek Mníšek pod Brdy

V letech 1656 – 1672 vznikl čtyřkřídlý barokní zámek na skále nad rybníkem na místě tvrze.  Severní křídlo má do nádvoří otevřené přízemní arkády, objekt má tři nárožní šestiboké věže. Zámek je celoročně přístupný.

 

 • Zámek Příbram

Původní hrad ze 14.století byl po roce 1670 přebudován na barokní zámek. Ve 20.století proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Dochovalo se východní křídlo částečně z lomového kamene a trojboký arkýř bývalé kaple s gotickou žebrovou klenbou. V objektu sídlí infocentrum, Muzeum třetího odboje a Galerie Františka Drtikola a je přístupný po celý rok.

 

 

 • Zámek Dobříš

Rokokový zámek byl vybudován na místě staršího vyhořelého šlechtického sídla v letech 1745 – 1765 podle francouzských vzorů. Sochařskou výzdobu provedl František Ignác Platzer. Na zámek navazuje francouzská zahrada přecházející v anglický park. V roce 1766 byla zřícena fíkovna veliká 32 m a která byla patrně jediná na území Čech. Zajímavostí je v parku most,  zhotovený v roce 1864 ze strusky. Zámek je celoročně přístupný a najdete v něm stálou expozici.

 

 

 • Hluboš

Původní pozdně barokní zámek byl posléze klasicistně přestavěn. Zámek se nachází mezi Příbramí a Zdicemi. Na místě zámku stávala původně tvrz. V 18.století se stala součástí zámku i botanická zahrada a arboretum. Po roce 1948 zde pobývala politická škola, kasárna, ubytovna, střední škola s internátem a objekt chátral. Po roce 1989 jej získali potomci původních majitelů a od roku 2001 je objekt sezónně veřejnosti přístupný.

 

 

 • Zámek Zalužany

Zámek se nachází v obci Zalužany na Příbramsku. Původní gotická a renesanční dvoupatrová budova získala dnešní podobu koncem 18.století přestavbou v rokokovém stylu. K zámku přiléhá anglický park.  Areál je soukromým majetkem a je přístupný během svatebních obřadů.

 

 

 

 • Starosedlský Hrádek

Původní gotická tvrz z 15.století se nacházela na skalnaté vyvýšenině nad rybníkem. V 16.století byla upravena renesančně a po roce 1665 upravena barokně na letní sídlo březnických jezuitů. Fasády patrové budovy se dvěma nestejnými křídly zdobí sgrafitová psaníčka. Objekt dnes slouží jako hotelové zařízení.