Sekundární zdroje

 

České zdroje


  • KAZÁROVÁ HELENA, Barokní taneční formy. Akademie múzických umění v Praze, 2005.
  • KAZÁROVÁ HELENA, Barokní balet ve střední Evropě. Akademie múzických umění v Praze, 2008.


Katalog


  • Tance a slavnosti 16.-18.století (ed. ROUSOVÁ ANDREA). Praha: Národní galerie, 2008.


Zahraniční zdroje


  • HILTON WENDY. Dance of Court and Theater: The French Noble Style 1690–1725. Princeton Book CCompany. Publishers 1981.

Průkopnická kniha Wendy Hilton (EN) o tanci a divadlu: Francouzský Noble Style 1690 - 1725.

  • HOFFMANN PETER. Die kleine Armstudie I. Porte les Bras par terre. The Brand-Fachverlag, 2010.

Peter Hoffmann (DE) vytvořil knihu týkající se používání "nízkých" rukou v barokním tanci.