Kostely a kláštery

  • Kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách u Žlutic

Jednolodní, neorientovaný kostel Navštívení Panny Marie z let 1736 až 1738 byl postaven stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny na místě původní kaple, postavené 1717. Má dvouvěžové průčelí, k obdélníkovému presbytáři přiléhají po stranách dvě sakristie (jedna s funkcí panské oratoře). Interiér je přístupný železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži, téměř rozmlácenými vandaly. V letech 1990-2006 byl systematicky vykrádán a ničen vandaly.

Původní vybavení kostela

Hlavní oltář z doby kolem roku 1760, s baldachýnem na čtyřech točených sloupech. Za oltářem kulisovitě řazené dřevěné stěny se sochami andělů a holubicí Ducha svatého. Na přední stěně v rámu obraz zdejší poutní Madony (obraz s motivem oltáře P. Marie Pasovské) z r. 1717 od toužimského malíře J. W. Richtera. Po stranách oltáře na brankách sochy sv. Jáchyma a Anny. Boční oltáře z roku 1760. V interiéru obrazy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a kopie obrazu zdejší P. Marie z poloviny 18. století. Sochy sv. Václava, Madony, sv. Anny a Jana Nepomuckého. Kazatelna z roku 1767 s reliéfem zvěstování P. Marie, bohatě vyřezávané lavice a zpovědnice.

V současné době je zařízení buď zničeno, zcizeno nebo uloženo v depozitáři. Během poutní sezóny a v době konání poutí je zde kopie poutního obrazu z Tepelského kláštera.

Památková péče a občanské aktivity

Kostel je od roku 1958 prohlášen za kulturní památku a zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, nebyl zahrnut do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. V současné době probíhají aktivity na záchranu a oživení památky, které ve spolupráci s klašterem Teplá a Svazem Němců v Čechách organizuje občanské sdružení Pod střechou z Toužimi.

Poutní místo

Poutní místo vzniklo 1717, kdy zdejší sedlák postavil malou kapli a do ní umístil obraz Panny Marie Pomocné malíře Johanna Wolfganga Richtra z Toužimi, kopii zázračného obrazu Panny Marie Pomocné z německého Pasova. Množství zázraků a vyléčených nemocí proslavilo toto místo natolik, že sem přicházelo přes 40 000 poutníků ročně a místo se stalo známým po celých Čechách (rčení "Panenko Skákavá"). Tradice poutí byla přerušena za Josefa II., oživení nastalo až ve 20. století, utlumení pak v době obou světových válek, po roce 1950 za socialismu, byla výrazně omezena, vesnice byla koncem 60. let vysídlena a zbořena, příjezdová komunikace zalita Žlutickou přehradní nádrží. Dnes se zde drží dvě poutě: 1. května a první neděli v červenci. Od 2009 Skoky je kostel sezónně zpřístupněn poutníkům a turistům. Někdy se Skoky nazývají jako "české Lourdy".

Více na těchto stránkách http://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_%28%C5%BDlutice%29 nebo www.skoky.eu