Osobnosti

 

Osobnosti minulé

Beuchamp Pierre Pecour Guillame-Louis
Feuillet Raoul-Auger Pemberton Edmund
Mr. Issac Playford John
Irol Pablo Minguet Rameau Pierre
Malpied M. Tomlinson Kellom
De Lauze Francois Weaver John
Lorin Andree  
    • Pierre Beuchamp, 1631(6)-1705

člen královské akademie hudby
výborný tanečník (1648 – 1701)
20 let dvorní taneční mistr Ludvíka XIV.
pravděpodobný vynálezce choreografické taneční notace (1684 – Chacona), ale nepublikoval
taneční pozice


 • Raoul-Auger Feuillet, (1660-1710)

Choréographie, ou l´art de décrire la dance par caractéres (1700, ..., 1713)

A: J. Weaver, Orchesographie, 1706

A: P. Siris, The Art of Dancing, 1706

N: G.T. Taubert, Rechtschaffer tanze maister, 1717

I: G.B. Duffort, Trattato del ballo nobile ..., 1728

Sp: P.M. é Irol, Arte de danzar a la francesa, 1758

Po: N. J. Bonem, Tratado dos proncipaes fundamentos,1767


 • Mr. Issac

A collection of ball Dances performed at Court, 1706

Několik samostatných choreografií, 1707 – 1715


 • Pablo Minguet Irol

Arte de Danzar a la Francesa, 1737 ??? 1758

Explicación del danzar a la Espanolapopis 45 kroků  

Pavana, Espanoleta, Folias, Hermosa, Los Imposibles

Kopíruje jak Rameaua, Feuilleta, tak Navarra

Názvy kroků: Planta, Bacio, Rompido, Floreta, …


 • M. Malpied

Kniha Traité Sur l'Art de la Danse, 1770

kopíruje Feuilleta


 • Francois de Lauze

Apologie de la danse - 1623
Začíná se objevovat nový směr
Kniha vyšla v Londýně x ve Francii, obsahovala 69 stran (tři části), bez vyobrazení či hudby.
Obsahuje obhajobu tance vůči kalvinistům a puritánům, rozdělena pro pánya pro dámy.
Věnuje se poklonám, jak správně chodit, couranta, bránlům a Galliardě.
Vytáčení nohou směrem ven, důraz na propínání nártů a vzpřímené a kontrolované držení těla.

Ten, kdo se nikdy neučil tančit, se musí opřít rukama o stůl a zvedat nejprve jednu nohu dopředu, dozadu, stranou a několikrát dessus a dessous vzhledem k noze, která stojí na zemi. Všechny tyto pohyby se vedou z kyčle a noha ve vzduchu má nataženou špičku, noha na zemi je vytočená. Tím se získá lehkost v provádění cabriole [sic] a entrechat. Je nutné toto cvičení provádět často.“


 • Andree Lorin

Livre de contredance presenté au Roy

1685 a 1688, 1697-98

Popsal způsoby tance na anglickém královském dvoře


 • Guillame-Louis Pecour, 1653 - 1729

žák Beuchampa
taneční mistr a choreograf
dochovalo se přes 40 tanců

 • Edmund Pemberton

An essay for the further improvement of dancing, 1711

Pro žákyně z dívčí školy, kde učil tanec


 • John Playford (1623-1686)

          Henry Playford (1657-1707)

Taneční mistr

Napsal Knihu The English Dancing Master: or, Plaine and Easily Rules for the Dancing of Country Dances, with the tune to each Dance. Londýn 1651, věnována gentlemenům z Inns of Court

Několik vydání, první obsahuje 105 tanců
Do roku 1726 vyšlo asi 24 vydání
Jednoduché tance

 • Pierre Rameau, 1674-1748

nejvýznamnější prameny k baroknímu tanci

La maitre á danser (1725,1734, 1748) (1728 – John Essex – přeložil do Ang.)
Abbrégé de la nouvelle méthode (1725?)
vylepšení B-F notace


 • Kellom Tomlinson, 1690 – 1753

The Art of Dancing explained by reading and figures (připraveno 1724, vydáno 1735)

Jedinečné obrázky

Podrobný popis kroků


 • John Weaver, 1673 – 1760

Překlady, tvůrce pantomimy

Překlad Choréographie – Orchésography, 1706, 1715

A small treatise of Time and Cadense in dancing – pasáž o „časování“ z Výroční sbírky tanců z roku 1704

Anatomical and mechanical lectures upon dancing,  1721

An Essay Towards An History of Dancing, 1712